ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO DỊCH VỤ SMART CA

Giai phap Smart CA
Giai phap Smart CA

2018: Nghị định 130/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ kỹ số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

Giai phap Smart CA

2019: Thông tư 16/2019/TT-BTTTT quy định danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa.

Giai phap Smart CA

2020: Thông tư 31/2020/TT-BTTTT Quy chế chứng thực của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia

GIẢI PHÁP DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG

Chữ ký số SMARTCA đáp ứng đầy đủ về các tiêu chuẩn CA công cộng theo quy định của Bộ Thông Tin Truyền Thông và Trung tâm Chứng thực chữ ký số Quốc gia. Mỗi cá nhân, doanh nghiệp chỉ cần một chữ ký số để sử dụng trong tất cả các giao dịch, kê khai... giúp quá trình được nhanh chóng, an toàn và bảo mật cao.

Giai phap Smart CA

Truy cập, ký số mọi lúc mọi nơi

Giai phap Smart CA

Quản lý hóa đơn điện tử

Giai phap Smart CA

Kê khai hải quan diện tử

Giai phap Smart CA

Giao dịch thương mại điện tử

Giai phap Smart CA

Kê khai nộp thuế điện tử

Giai phap Smart CA

Cá nhân, tổ chức, giải pháp tích hợp

Giai phap Smart CA

Chứng thực số SSL

Giai phap Smart CA

Chứng thực số CodeSigning

SO SÁNH SMARTCA VÀ CÁC LOẠI CHỮ KÝ SỐ KHÁC

Giải pháp Smart CA

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ CHÚNG TÔI


© 2022 - Giải Pháp Smart CA Copyright: SmartCA.vn